Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Despre noi

Asociatia Turism Si Agrement Cazanele Dunarii ia fiinta la inceputul anului 2009, din initiativa unui grup de oameni inimosi, propietari de pensiuni turistice si organizatori de activitati de agrement din zona Cazanelor Dunarii, care isi unesc efortul moral si material, de realizare a scopului declarat al Asociatiei, acela de : promovare si dezvoltare a turismului in Clisura Dunarii, in respect si armonie fata de natura.

Pentru atingerea acestui scop ne propunem realizarea urmatoarelor obiective :

1 . elaborarea si implementarea unei strategii privind promovarea si dezvoltarea turismului durabil in zona Cazanelor Dunarii;
2 . activitati de lobby, la nivel national si international;
3 . creearea, in colaborare cu ceilalti factori interesati, a unor Centre de Informare Turistica Locala;
4 . elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistice si de agrement existente in zona, precum si a strcturilor de primire - cazare.Punerea in valoare si exploatarea unor noi atractii turistice;
5 . atragerea de programe si finantari in vederea cresterii calitatii in turism, precum si atragerea de programe care sa sporeasca accesibilitatea turismului in zona;
6 . implementarea unui sistem de calitate ecologica in turism, prin promovarea acelor actiuni si principii orientate spre gasirea echilibrului intre dezvoltarea turismului si protectia mediului natural;
7 . consultanta si sprijin in vederea functionarii in deplina legalitate a unitatilor din turism.IN acest sens asociatia va asigura asistenta de specialitate si informatii privind legislatia in domeniu;
8 . participarea la targuri, festivaluri, expozitii cu tematica turistica; precum si organizarea de mese rotunde, seminarii, conferinte, concursuri, spectacole, etc...in scopul promovarii potentialului turistic al zonei Cazanelor Dunarii;
9 . realizarea si editarea de materiale promotionale : pliante, brosuri, ghiduri si harti turistice, pagini web;
10. promovarea cooperarii cu administratia centrala si locala, colaborarea cu factorii de resort, antrenarea autoritatilor publice locale in dezvoltarea infrastructurii adiacente ( drumuri, utilitati, telecomunicatii, asistenta medicala, etc..) in scopul desfasurarii unui turism civilizat si competitiv;
11. organizarea de activitati de agrement si divertisment care sa valorifice resursele locale, sa creeze noi locuri de munca si sa creasca circulatia turistica si durata sederii turistilor in aceasta zona;
12. organizarea, in colaborare cu organismele abilitate, a unor cursuri de instruire, calificare si perfectionare a personalului care lucreaza in turism;
13. sa contribuie la intarirea si consolidarea relatiilor dintre furnizorii de servicii turistice din zona;
14. promovarea schimbului de date si informatii, cooperarea cu asociatii si organisme similare din tara si strainatate.

Zona turistica pe care Asociatia isi propune sa o promoveze, zona Cazanelor Dunarii, este parte din Clisura Dunarii, teritoriu cuprinzand localitatile dunarene Orsova,Eselnita, Dubova si Svinita.

Asociatii fondatori, care alcatuiesc de altfel si componenta primului Consiliu Director, sunt :d-na Ileana Vamvu, propietar pensiunea turistica rurala Melba localitate Dubova; dl.Doru Oniga, propietar pensiunea turistica rurala Steaua Dunarii localitatea Eselnita; dl.Ion Obadariu, propietar pensiunea turistica rurala Iulia localitatea Eselnita; Alin Dejan Subtire si Marin Caramizaru, organizatori activitati de agrement si evenimente, localitatea Dubova.

Se pot alatura membrilor Asociatiei, toti aceia care doresc sa sprijine actiunile noastre de promovare a zonei Cazanelor Dunarii, ca destinatie turistica.

Pot deveni membri ai Asociatiei, acele persoane fizice sau juridice, indiferent de nationalitate, sex, religie sau orientare politica, care cunoscand statutul, sunt de acord cu prevederile sale si prin propria lor activitate contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

Intentia de a deveni membru cu drepturi depline al Asociatiei, se materializeaza intr-o cerere scrisa adresata Consiliului Director, pe care acesta o supune spre aprobare, iar apoi spre validare adunarii generale. La aderare se percepe o taxa de inscriere si trimestrial cotizatia de membru.

De asemenea, adunarea generala poate acorda calitatea de membru de onoare al Asociatiei, acelor persoane, care prin intreaga lor activitate sprijina realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

Membrii Asociatiei au urmatoarele avantaje :

* sunt prezentati pe site-ul Asociatiei;

* apar in materialele de promovare editate de Asociatie ( pliante,brosuri,etc.. );

* sunt reprezentati si promovati unitar la targurile de turism sau evenimentele specifice;

* pot participa la seminarii, work-shopuri, mese rotunde, organizate de Asociatie, cu tematica turistica ( management, marketing, etc..);

* beneficiaza de consultanta pe probleme de legislatie in domeniul turismului.